Reluk

Nákladná a autobusová doprava

kontakty
Kontaktné informácie, kontaktný formulár, telefonické objednávky
Kontakty
IČO: 35192216
DIČ:  SK1020612186
TEL / FAX: +421 45 / 544 40 99
DISPONENTKA: 0918 641 400
E-MAIL: reluk@upcmail.sk, reluk@mail.t-com.sk
BANKOVÉ SPOJENIE: ČSOB a.s., Zvolen - Č. Ú.: 4007957444 / 7500 - IBAN: SK30 7500 0000 0040 0795 7444 - SWIFT: CEKOSKBX